ZEBRANIE OGÓLNE RODZICÓW

W poniedziałek 09.09.2016 rok o godzinie 16.00 odbędzie się w Przedszkolu  ZEBRANIE  RODZICÓW

Zebranie ogólne w jadalni – organizacja przedszkola, ubezpieczenie   dzieci , odpłatności, procedury.

  1. Zebrania w grupach z wychowawcami.
  2. Krótkie spotkanie wybranych TRÓJEK ODDZIAŁOWYCH.