Z wizytą w Przedszkolu

Dzień 16.11.2019 był dla wielu pracującą sobotą. Pan Burmistrz, Pani Burmistrz z Przewodniczącymi i Radnymi Rady Miejskiej w Dobczycach odwiedzili naszą placówkę dokonując przeglądu bieżącego stanu infrastruktury oświaty w Dobczycach. Czas upłynął podczas trudnych, ale jakże ważnych rozmów dotyczących nowej placówki - Żłobka, ale także różnych problemów organizacyjnych Przedszkola.

Wszyscy mamy nadzieję, że będzie to "owocna" wizyta dla naszej przyszłości.

MB

Z wizytą w przedszkolu 2019 Z wizytą w przedszkolu 2019