Pobyt dzieci w przedszkolu w wakacje

W związku z czasowym ograniczeniem organizacyjnym z powodu COVID-19, ogłaszamy zasady przyjmowania na dyżur wakacyjny; jak dotąd wg tych samych procedur, które zostały ogłoszone 27.05.2020r (patrz:Ogłoszenie na stronie internetowej). Dzieci będą przyjmowane do grup nie większych niż 16 osób, a w razie konieczności (duża ilość) kwalifikowane zgodnie z podanymi procedurami.

Zgłoszenia naszych wychowanków na okres wakacji należy dokonać w terminie od 08.06.2020 - 15.06.2020 w sekretariacie przedszkola.

 

Dyżur:

LIPIEC     - Przedszkole Samorządowe  nr 1

SIERPIEŃ - Przedszkole Samorządowe nr 3