Ramowy rozkład dnia - gr. IV "Słoneczka"

Słoneczka

I część dnia

7.00 - 8.15 – Witamy w przedszkolu \ do wyboru

•          Stwarzanie warunków do podejmowania zadań zgodnych z zainteresowaniami dzieci

•          Organizowanie działań o charakterze porządkowo – gospodarczym

•          Zachęcanie do podejmowania gier, zabaw dydaktycznych, tematycznych, badawczych

•          Zabawy usprawniające komunikację dziecka

•          Kontakty indywidualne – wspomaganie

8.15 – 8.35 – Zabawy ruchowe i rozwijające – ćwiczenia poranne przy otwartym oknie.

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe.

8.40 – 9.00 – Śniadanie – uczymy się kultury bycia przy stole.

 

II część dnia

9.00 – 9.30 – Zabawy organizowane i zajęcia dydaktyczne.

•          Dziecko odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu z uwzględnieniem           pobytu na świeżym powietrzu

•          Dziecko korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania

•          Dziecko buduje wiarę we własne siły

•          Dziecko poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu

•          Dziecko rozwija zainteresowania, zamiłowania i zdolności twórcze

•          Dziecko bezpiecznie realizuje zadania edukacyjne

Zabawa ruchowa z prawidłami

9.30 – 10.00 - Pobyt i zabawy na świeżym powietrzu

III część dnia

10.00 -  11.30 – Zabawy według wyboru dzieci.

•          Dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności

•          Dziecko realizuje swoje zainteresowania

•          Czynności porządkowe i samoobsługowe

11.30 – 12.00 – Obiad

12.00 – 12.15 – Odpoczynek

 

IV część dnia

12.15 – 12.45 - Pobyt i zabawy na świeżym powietrzu

12.45 – 14.30 - Zabawy według wyboru dzieci.

•          Dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności

•          Dziecko realizuje swoje zainteresowania

•          Czynności porządkowe i samoobsługowe

14.30 – 14.45 – Podwieczorek

 

V część dnia

14.45 – 16.00 – Zabawy ruchowe, gry, układanki, czytanie literatury dziecięcej, zabawy w ogrodzie, realizowanie swoich zainteresowań.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Założenia wych-dyd LISTOPAD.doc)Założenia wych-dyd LISTOPAD.docGR IV33 Kb