Radosne wieści o rozbudowie naszego przedszkola
  • PDF

BĘDZIE ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 3 W DOBCZYCACH. POWSTANIE TAKŻE ŻŁOBEK!

Gmina Dobczyce zdobyła ponad 4 miliony złotych na rozbudowę i modernizację Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach.

Projekt zakłada częściową przebudowę istniejących obiektów w zakresie adaptacji pomieszczeń na oddział żłobka, przeniesienie bloku żywieniowego do części gospodarczej, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów, co wymaga m.in. modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wykonanie termomodernizacji części istniejącej.

W projektowanej inwestycji zaplanowano siedem oddziałów przedszkola. Jeden z nich przystosowany zostanie dla osób niepełnosprawnych i wraz z oddziałem żłobkowym zlokalizowany będzie na parterze. Pozostałe oddziały będą na piętrze budynku.

Dzięki dofinansowaniu, dobudowane zostanie skrzydło pełniące funkcję komunikacyjną i umożliwiające lokalizację dwóch sal edukacyjnych oraz sali wielofunkcyjnej pełniącej funkcję sali gimnastycznej, jadalni oraz miejsca występów dla dzieci z pomieszczeniami pomocniczymi.
Na zewnątrz budynku zmodernizowana zostanie część rekreacyjna dla dzieci, a furtka wejściowa przeniesiona zostanie do osi głównego wejścia.

Powstanie żłobka już od dawna było jednym z priorytetów samorządu dobczyckiego, który zapisany został w Strategii Gminy Dobczyce na lata 2016 – 2022 oraz wynikał z prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, które rozpoczęto już w roku 2016.

Projekt „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka" jest realizowany przez Gminę Dobczyce w ramach: Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

Koszty całkowite projektu: 5 679 833,52zł
Przyznane dofinansowanie: 4 246 037,59 zł
Wkład własny gminy: 1 433 795 zł

P.Reszka /DPI/

Rozbudowa przedszkola  Rozbudowa przedszkola  Rozbudowa przedszkola  Rozbudowa przedszkola

Rozbudowa przedszkola  Rozbudowa przedszkola  Rozbudowa przedszkola

Kontakt

Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Dobczycach
ul. Szkolna 27
32-410 Dobczyce
woj. małopolskie

 

tel. (12) 27-11-454
e-mail: psd3@poczta.onet.pl
www.ps3.dobczyce.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek:

6:30 - 16:30

Wtorek:

6:30 - 16:30

Środa:

6:30 - 16:30

Czwartek:

6:30 - 16:30

Piątek:

6:30 - 16:30

Galeria zdjęć