Zajączki - Mali Ekolodzy
  • PDF

Grupa VI Zające uczestniczyła w programie ekologicznym w którym przewodnikami po opowieściach o magii natury byli zupełnie nowi bohaterowie Gangu Fajniaków, patronujący czterem tematycznym filarom programu – żywiołom ognia, wody, ziemi i powietrza

Cele programu to:

• uczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę przyrody;

• zachęcanie i wdrażanie do eksperymentowania, obserwowania,

poszukiwania oraz formułowania wniosków;

• uwrażliwianie na piękno otaczającego nas środowiska przyrodniczego;

• wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie

takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i

uporządkowany zrozumieć świat;

• umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, umiejętność

formułowania wniosków, spostrzeżeń z nich wynikających;

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego

przez nauczyciela;

• kształtowanie wrażliwości słuchowej i koncentracji uwagi;

• zrozumienie tego, co się dzieje wokół nas.

 

Troska o środowisko naturalne jest bardzo ważna

Dobre nawyki ekologiczne warto wpajać już od najmłodszych lat.

IH

Zajączki Mali Ekolodzy Zajączki Mali Ekolodzy Zajączki Mali Ekolodzy Zajączki Mali Ekolodzy

Zajączki Mali Ekolodzy Zajączki Mali Ekolodzy Zajączki Mali Ekolodzy Zajączki Mali Ekolodzy

Kontakt

Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Dobczycach
ul. Szkolna 27
32-410 Dobczyce
woj. małopolskie

 

tel. (12) 27-11-454
e-mail: psd3@poczta.onet.pl
http://ps3.dobczyce.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek:

6:30 - 16:30

Wtorek:

6:30 - 16:30

Środa:

6:30 - 16:30

Czwartek:

6:30 - 16:30

Piątek:

6:30 - 16:30

Galeria zdjęć