O nas

Budynek Przedszkola usytuowany jest między dwoma osiedlami miasta i umożliwia dogodne korzystanie z jego usług. Dzieci zgrupowane są w siedmiu oddziałach. Każdy oddział liczy 25 dzieci. Kwalifikowana kadra z wyższym wykształceniem przygotowana jest merytorycznie do pracy z dziećmi. Przedszkole czynne jest w godzinach: 6:30 – 16:30. Sale są jasne, ciepłe i przestronne, przy każdej z nich jest łazienka. W przedszkolu organizowane są dla wszystkich dzieci:  zajęcia ruchowo – rytmiczne, logopedyczne i zajęcia językowe (język angielski). Z jadalni przedszkola można wyjść prosto do ogrodu, z drugiej strony znajduje się STREFA CISZY i PATIO do odpoczynku. Ogród zagospodarowany jest zielenią.

W roku 2018/2019 budynek został całkowicie odnowiony w ramach rewitalizacji :

Projekt „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka” jest realizowany przez Gminę Dobczyce w ramach: Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

Koszty całkowite projektu: 5 679 833,52zł
Przyznane dofinansowanie: 4 246 037,59 zł
Wkład własny gminy: 1 433 795 zł

W ogrodzie przedszkolnym rośnie „DAB PRZYJAŹNI” zasadzony przez naszych przyjaciół z niemieckiego VERSMOLD. Z lewej strony budynku mieści się ŻŁOBEK GMINNY – dla dzieci do lat 3.

Podział kosztów opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

 • rzeczowe
 • żywieniowe

Koszty żywienia

 • Wysokość opłat za koszty rzeczowe ustala Rada Gminy i Miasta Dobczyce. Koszty żywienia uzależnione są od cen rynkowych i ustalane są w porozumieniu z rodzicami.
 • Kuchnia przejęta w ajencję przez gotującą w przedszkolu do tej pory kucharkę z długoletnim stażem.
 • Żywienie ekologiczne – gromadzenie mrożonek – warzyw i owoców.
 • Własne wyroby i wypieki.

Dzień w przedszkolu

Każdy dzień jest przystosowany do potrzeb każdej grupy. Grupa pracuje wg zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną RAMOWEGO ROZKŁADU DNIA, który zapisany jest na podstronie grupy.

Stałe elementy dnia

 1. RANEK
  • schodzenie się dzieci
  • śniadanie
 2. ZAJĘCIA PROGRAMOWE
  • zajęcia umysłowe – kultura języka
  • dziecięca matematyka
  • poznawanie przyrody
  • zajęcia ruchowe
  • zajęcia muzyczne
  • zajęcia plastyczne
  • logopedia oraz zabawy wg wyboru dzieci
 3. ZABAWY SWOBODNE
 4. SPACERY I WYCIECZKI – długi pobyt na świeżym powietrzu
 5. OBIAD
 6. ODPOCZYNEK PO OBIEDZIE – leżakowanie – relaksacja/pobyt na świeżym powietrzu
 7. PODWIECZOREK
 8. ZABAWY RUCHOWE I GRY DYDAKTYCZNE
 9. ZABAWY CZYTELNICZE
 10. ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole oferuje nieodpłatne zajęcia dodatkowe :

 • rytmika
 • logopedia
 • język angielski

Podstrony

Nasi partnerzy
Skip to content