Biedronki

WYCHOWAWCY:

mgr Marta Grucela

mgr Krystyna Pudlik

Katarzyna Jamróz

Pomoc nauczyciela: p. Kamila Pacek

Godziny dostępności:

mgr Marta Grucela: środa 10:30 – 11:30

I.CZĘŚĆ DNIA

Ranek – witamy od godziny 7:30

Zabawa swobodna, nawiązywanie kontaktów, uczenie się sposobu odnoszenia się do kolegów,  zabawy  w kącikach zainteresowań. Prowadzenie obserwacji, działania wspomagające rozwój, indywidualizacja pracy z dziećmi. Ćwiczenia poranne rozwijające sprawność ruchową. Czynności higieniczne i samoobsługowe.  

II. CZĘŚĆ DNIA

O godzinie 8.35 do 9.00 Śniadanie

O godzinie 9:00-10:00 zajęcia wg programu i PODSTAWY PROGRAMOWEJ

/Zajęcia plastyczno – techniczne, słowno-językowe, twórcze, teatralne, muzyczno -rytmiczne, zabawy

z ruchem/

III. CZĘŚĆ DNIA

Od godziny 10:00 do 10:30

Dziecko zaspokaja potrzebę ruchu i relaksu na świeżym powietrzu /spacery, wycieczki, zabawy sportowe

z użyciem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, gry                                                  

i zabawy bieżne organizowane przez  nauczyciela lub w małych zespołach.

IV. CZĘŚĆ DNIA

Od godziny 10:30 do 11:30

Dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności, realizuje swoje zainteresowania, uczestniczy

w zabawach indywidualnych i zespołowych.

Uczy się podczas zabawy z rówieśnikami akceptować i szanować sposób myślenia i wybory innych. Czynności higieniczne i samoobsługowe.  

O godzinie 11.30 – 12.00 – Obiad

V. CZĘŚĆ  DNIA

Od godziny 12:00 do 12:15 – odpoczynek/relaksacja przy muzyce.

Od godziny 12:15 do 12:45 – spędzanie czasu na świeżym powietrzu, prace gospodarcze, porządkowe

i ogrodnicze /gdy sprzyjają warunki pogodowe/.

Od godziny 12:45 do 14:30 – swobodna twórcza aktywność dzieci. Prowadzenie obserwacji, działania wspomagające rozwój, indywidualizacja pracy z dziećmi. Praca w kartach pracy. Czynności higieniczne

i samoobsługowe.  

Od godziny 14:30 do 14:45 – podwieczorek    

do godziny 16:00 – zabawy ruchowe, słuchanie literatury dziecięcej, gry i układanki stolikowe, realizowanie swoich zainteresowań. Zabawy w ogrodzie, prace porządkowe.

Nasi partnerzy
Skip to content