Krasnale

WYCHOWAWCY:

mgr Anna Adamik

mgr Alicja Zaszczudłowicz

Pomoc nauczyciela: p. Marta Góral, p. Joanna Misiorek

Godziny dostępności:

mgr Anna Adamik: wtorek 16:00 – 16;30, piątek 11:00 – 11:30

mgr Alicja Zaszczudłowicz: piątek 11:00 – 11:30

I część dnia

7.00 – 8.00 – Witamy w przedszkolu \ do wyboru

 • Stwarzanie warunków do podejmowania zadań zgodnych z zainteresowaniami dzieci
 • Organizowanie działań o charakterze porządkowo – gospodarczym
 • Zachęcanie do podejmowania gier, zabaw dydaktycznych, tematycznych, badawczych
 • Zabawy usprawniające komunikację dziecka
 • Praca indywidualna z dzieckiem

8.00 – 8.15 – Zabawy ruchowe i rozwijające – ćwiczenia poranne przy otwartym oknie.

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe.

8.15 – Śniadanie – uczymy się kultury bycia przy stole.

II część dnia

8.45 – 9.30 – Zabawy organizowane i zajęcia dydaktyczne.

 • Dziecko odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu
 • Dziecko korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania
 • Dziecko buduje wiarę we własne siły
 • Dziecko poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu
 • Dziecko rozwija zainteresowania, zamiłowania i zdolności twórcze
 • Dziecko bezpiecznie realizuje zadania edukacyjne

Zabawa ruchowa z prawidłami

III część dnia

9.30 – 11.15 – Zabawy według wyboru dzieci.

 • Dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności
 • Dziecko realizuje swoje zainteresowania
 • Czynności porządkowe i samoobsługowe

IV część dnia

11.15 – 12.00 – Pobyt i zabawy na świeżym powietrzu

12.15 – 12.45 – Obiad

12.45 – 13.00 – Relaksacja/odpoczynek

13.00 – 14.15 – Zabawy samorzutne dzieci, praca indywidualna z dzieckiem

14.15 – 14.30 – Podwieczorek

V część dnia

14.30 – 16.00 – Zabawy ruchowe, gry, układanki, czytanie literatury dziecięcej, zabawy   w ogrodzie, realizowanie swoich zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem

Nasi partnerzy
Skip to content