Pszczółki

WYCHOWAWCY:

mgr Anna Kapłoniak

mgr Urszula Krawczyk

Pomoc nauczyciela: p. Mariola Kołodziej, p. Renata Pikul

Godziny dostępności:

mgr Anna Kapłoniak: wtorek 15:30 – 16:30

mgr Urszula Krawczyk: środa 15:30 – 16:30

I część dnia

7.00 – 8.00 – Witamy w przedszkolu \ do wyboru

 • Stwarzanie warunków do podejmowania zadań zgodnych z zainteresowaniami dzieci
 • Organizowanie działań o charakterze porządkowo – gospodarczym
 • Zachęcanie do podejmowania gier, zabaw dydaktycznych, tematycznych, badawczych
 • Zabawy usprawniające komunikację dziecka
 • Praca indywidualna z dzieckiem

8.00 – 8.15 – Zabawy ruchowe i rozwijające – ćwiczenia poranne przy otwartym oknie

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe

8.15 – Śniadanie – uczymy się kultury bycia przy stole

8:40 – 8:50 – wyciszenie/relaksacja

II część dnia

8.50 – 10:00 – Zabawy organizowane i zajęcia dydaktyczne.

 • Dziecko odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu
 • Dziecko korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania
 • Dziecko buduje wiarę we własne siły
 • Dziecko poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu
 • Dziecko rozwija zainteresowania, zamiłowania i zdolności twórcze
 • Dziecko bezpiecznie realizuje zadania edukacyjne

Zabawa ruchowa z prawidłami

III część dnia

10.00 – 11.15 – Zabawy według wyboru dzieci.

 • Dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności
 • Dziecko realizuje swoje zainteresowania
 • Czynności porządkowe i samoobsługowe

IV część dnia

11.30 – 12.00 – Pobyt i zabawy na świeżym powietrzu

12.10 – 12.40 – Obiad

12.40- 12.50 – Relaksacja/odpoczynek

12:50 – 13:30 – Pobyt na świeżym powietrzu (w miarę możliwości)

13.30 – 14.10 – Zabawy samorzutne dzieci, praca indywidualna z dzieckiem

14.10 – 14.25 – Podwieczorek

V część dnia

14.30 – 16.30 – Zabawy ruchowe, gry, układanki, czytanie literatury dziecięcej, pobyt na świeżym powietrzu: zabawy w ogrodzie, realizowanie swoich zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem.

Nasi partnerzy
Skip to content