Zające

WYCHOWAWCY:

mgr Jadwiga Daniek-Salawa

mgr Alicja Zaszczudłowicz

Pomoc nauczyciela: p. Iwona Bielska

Godziny dostępności:

mgr Jadwiga Daniek – Salawa: czwartek 6:30 – 7:00 i 15:30 – 16:00

mgr Alicja Zaszczudłowicz: wtorek 11:30 – 12:00

I Ranek

7.00 – 8.00 – Witamy w przedszkolu

•          Stwarzanie warunków do podejmowania zadań zgodnych z zainteresowaniami dzieci

•          Organizowanie działań o charakterze porządkowo – gospodarczym

•          Zachęcanie do podejmowania gier, zabaw dydaktycznych, tematycznych, badawczych

•          Zabawy usprawniające komunikację dziecka

•          Praca indywidualna z dzieckiem

8.00 – 8.15 – Zabawy ruchowe i rozwijające – ćwiczenia poranne przy otwartym oknie

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe

 8.15 – Śniadanie – uczymy się kultury bycia przy stole

 8:40 – 8:50 – wyciszenie/relaksacja

II część dnia

8.50 – 9:30 – Zabawy organizowane i zajęcia dydaktyczne

•          Dziecko odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu

•          Dziecko korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania

•          Dziecko buduje wiarę we własne siły

•          Dziecko poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu

•          Dziecko rozwija zainteresowania, zamiłowania i zdolności twórcze

•          Dziecko bezpiecznie realizuje zadania edukacyjne

Zabawa ruchowa z prawidłami

III część dnia

10.00 – 11.15 – Zabawy według wyboru dzieci.

•          Dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności

•          Dziecko realizuje swoje zainteresowania

•          Czynności porządkowe i samoobsługowe

IV część dnia

11.30 – 12.00 – Pobyt i zabawy na świeżym powietrzu

12.10 – 12.40 – Obiad

12.40- 12.50 – Relaksacja/odpoczynek

12:50 – 13:30 – Pobyt na świeżym powietrzu (w miarę możliwości)

13.30 – 14.10 – zabawy dydaktyczne, zabawy samorzutne dzieci, praca indywidualna z dzieckiem 

14.10 – 14.25 – Podwieczorek

V część dnia 14.25 – 15.30 – Zabawy ruchowe, gry, układanki, czytanie literatury dziecięcej, zabawy           w ogrodzie, realizowanie swoich zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem

Nasi partnerzy
Skip to content